Klosterhypnose

Går til din indre kerne

Hjælper dig til forandring

Hypnose er en tilstand af skærpet opmærksomhed, hvor du fokuserer på det, du ønsker forandring til.

Du sorterer alle andre tanker, lyde m.m. fra, og lytter kun til mine instruktioner.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en ret almindelig tilstand at være i, og kan minde lidt om at dagdrømme, eller at være fuldstændigt opslugt af noget, så du udelukker alt andet omkring dig.

Lige før og efter søvnen, er du også i en slags hypnosetilstand, hvor du er særlig modtagelig for forslag til de forandringer, du ønsker at skabe.

Du sover ikke, når du er i hypnose, men du vil komme ned i en tilstand, hvor du næsten falder i søvn.

Du vil opleve det som en total afslappethed. Du kan høre alt, hvad der bliver sagt, hvilket er ret væsentligt, for at du kan nå dine mål og skabe din forandring. Du kan også sige noget under selve hypnosen.

Når du er i hypnose, har vi mulighed for at arbejde med underbevidstheden, hvor du er klar til at tage imod forslag og arbejde med at skabe positive forandringer. Dit bevidste sind, din analytiske del af hjernen, vil have lettere ved at træde til side og acceptere din nye vej til forandring.

Hvis du f.eks. er i almindelig terapi behandling, og gerne vil skabe en forandring i forhold til din angst eller sukkertrang, så har din analytiske del af hjernen en tendens til at fortælle dig, at det er for svært, det har jeg prøvet mange gange før, det virker ikke, jeg kan ikke finde ud af det eller………

Her vil din analytiske og bevidste del af hjernen ofte stå i vejen for en positiv forandring, og processen vil tage længere tid eller måske ikke skabe en forandring, hvorimod når du er i hypnose, så vil den del af hjernen slappe mere af, så du kan få bedre kontakt med din underbevidsthed, og skabe en positiv forandring.Derfor er hypnose normalt også mere effektiv end almindelig terapi.

 

 

Værd at huske

Fri vilje er intakt

Under hypnosen er din egen fri vilje intakt, og du vil til enhver tid kunne gå ud af hypnosen og tilbage til almindelig dagsbevidsthed.

Du kan heller ikke hypnotiseres til at gøre noget, hvis ikke du har et ønske om det. Du kan til enhver tid sige fra.

Hypnoterapi er en blanding af terapi og hypnose. Hypnosen bliver brugt som et ekstra sæt værktøj, for at opnå en hurtigere og mere vedvarende forandring.

Det er din underbevidsthed, vi skal arbejde sammen med

Din underbevidsthed har et kæmpe datalager, hvor du gemmer alle dine oplevelser, erfaringer, fornemmelser og ikke mindst dine fejlagtige overbevisninger.

Det er disse fejlagtige overbevisninger, der blokerer for en positiv forandring.

Du har typisk modtaget dine negative eller fejlagtige overbevisninger, gennem din opvækst fra dine omgivelser.

Du kan få hjælp til forandring

 

Hypnose går til kernen

5 Path hypnoterapi

 

5 Path hypnose er udviklet af Cal Banyan / USA og er en systematisk, avanceret og effektiv hypnoseproces, der har høstet stor international anerkendelse.

5 Path står for fem faset avanceret transformerende hypnose.

Denne form for hypnoterapi gennemføres typisk i forløb af 4-6 sessioner, hvor der er 5-10 dage imellem.

Hver session vil vare mellem 1½ – 2 timer.

5 Path er ret effektiv. Hypnoterapiens system og grundighed, gør at forandringen på sigt har en mere vedvarende effekt.

Ved den første session, får du fortalt om sindets opbygning. Dernæst vil du blive bedt om at give en kort beskrivelse af den udfordring du har, og vi vil sammen finde ud af hvilke mål, du ønsker at opnå ved hjælp af hypnoterapi. Du får selvfølgelig også rig lejlighed til at spørge mere ind til hypnose.

Dernæst vil du komme til at sidde behageligt i en lænestol, og du vil herefter komme i hypnose.

For at du kan få mest muligt ud af sessionen, anvendes der både synlige og usynlige tests, for at være sikker på, at du har den helt rigtige hypnosedybde.

Du vil ikke umiddelbart mærke, at du er i hypnose. Når du er i hypnose, så vil du fuld ud være i stand til at følge mine instruksioner, så vi sammen kan arbejde med din underbevidshed, og skabe den forandring du ønsker.

Efter hypnosen gennemgår vi, hvordan det var at være i hypnose, hvad du oplevede, hvilke forandringer der blev skabt, samt hvad der skal arbejdes med i din næste session.

Allerede ved den første session, vil du mærke en forandring, og du vil være parat til at møde dig selv og andre på en anden og mere positiv måde, end det du plejer.

Oplæg om den Kognitive Diamant i forbindelse med angst-behandling

Terapi og hypnose

Fremtidige indlæg

Her vil jeg efterhånden fylde pladsen op med spændende emner om bl.a. angst, eksamens-angst, bekymringer, sukkerafhængighed, spiseforstyrrelser og meget mere.

Min intention er, at jeg med tiden vil få mulighed for også at henvise til andre spændende artikler, omhandlende alle de udfordringer vi kan møde undervejs i livet.

 

Indlæg

  • Kommer senere, når der er tid…

Henvisning til andre artikler

Vent ikke længere. Tro på dig selv.

Du kan meget mere, end du aner!

Du er det værd!